Menu
A+ A A-

Om LUPE

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, LUPE, er en landsomfattende og politisk uavhengig organisasjon som skal:

• Arbeide for at utviklingshemmede blir akseptert som likeverdige medmennesker.
• Arbeide for at utviklingshemmede skal få reelle valgmuligheter til varierte bo-, arbeids-, fritidstilbud og utdanning.
• Gi utviklingshemmede og deres pårørende best mulig kjennskap til sine rettigheter, og veiledning til å få disse.
• Samarbeide med andre organisasjoner og offentlige etater om saker og tiltak for å bedre livskvalitet og levestandard for utviklingshemmede.
• Spre informasjon om utviklingshemmedes rettigheter og levekår.

Sentralt i LUPE's arbeid står informasjon og påvirkning. Derfor vil du finne saker som vi arbeider med i forhold til myndigheter, innlegg fra våre medlemmer og andre interesserte på våre hjemmesider.